copy แผ่น dvd-video

บทความนี้ทำขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการใช้งานของลูกค้า นะครับ

วิธีการ ทำสำเนาแผ่นดีวีดี หรือ ซีดี ( duplicate dvd or cd)
โปรแกรมที่ใช้ ผมจะแนะนำเฉพาะโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมที่มีอยู่ในเกือบจะทุกเครื่องและโปรแกรมฟรีที่สามารถ download ได้เอง

1 . Nero Burning Rom (โปรแกรมนี้ น่าจะมีอยู่ทุเครื่อง)
2. CDBurnerXP ( โปรแกรม ฟรี download ได้ที่ เว็บ เจ้าของ Software https://cdburnerxp.se)

ผมขอแนะนำจาก โปรแกรมฟรี ก่อนเพราะบางท่านในเครื่องอาจไม่มีโปรแกรม Nero สำหรับการใช้งานโปรแกรม Nero จะอยู่ในลำดับท้ายสุด

1.ใส่แผ่น DVD-VIdeo ต้นฉบับ  ภายในแผ่นจะประกอบด้วย File ตามรูป

.dvd copy01

. dvd copy04

.

2.เปิด โปรแกรม CDBurnerXP และ เลือก เมนู Copy or grab disc  แล้ว คลิ๊ก OK   (จะไม่ขอกล่าวถึงขั้นตอนการลงโปรแกรมนะครับ จะเริ่มจากการใช็เลย)

.dvd copy02

.

.

3.เลือกความเร็วในการ Write นะครับ สำหรับแผ่น DVD ควรอยู่ที่ 8x  จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการ write  เมื่อเลือกเสร็จแล้ว คลิ๊ก Copy Disc

dvd copy03

.dvd copy05

.

.

4. คลิ๊ก Copy Disc แล้ว จะขึ้นดังรูป  computer กำลัง อ่านข้อมูลในแผ่นไปสำรองใน  Hard drive และในระหว่างนี้เราต้องรอจนกว่าเครื่องจะอ่านเสร็จ

dvd copy06

5.เมื่อเครื่องอ่านข้อมูลเก็บลงในเครื่องเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นบอกให้ใส่แผ่นเปล่า และ ระบุขนาดของแผ่นไว้ และก็นำแผ่นต้นฉบับออกและนำแผ่นเปล่าเข้าไปแทนได้เลยครับ

 

dvd copy07

6.เมื่อนำแผ่นเปล่าเข้าไปก็ต้องรอจนกว่า write เสร็จ

.dvd copy08

 

7. เมื่อ write เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นตามรูปเลยครับ แล้ว กด Ok เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

dvd copy09