แปลงม้วนวีดีโอ

แปลงม้วนวีดีโอ ทุกชนิดราคาเริ่มต้น 100 บาท

สนใจ โทร 0633388895 เก๋

แปลงม้วนวีดีโอ ราคาถูกที่สุดคุณภาพเกินราคา

ตารางราคาสำหรับแปลงม้วนวีดีโอ  เป็น ดีวีดีวีดีโอ สำหรับเล่นเครื่องเล่นดีวีดีบ้าน

ปรเภทม้วน ราคา 1 ชั่วโมงต่อม้วน
VHS, VHS-C ,SVHS 100
Video8,HI8,Digital8 100
MiniDV 100
DV, DVCAM,DVCPRO 250
BETA CAM,BETASP 500
HDV 250

ตารางราคาสำหรับแปลงม้วนวีดีโอ  เป็น Mp4  ลง Flashdrive ,Harddisk  สำหรับเล่นกับ Computer ,Smartphone ,เครื่องเล่น Mediafile , Set top box, และตัดต่อ

ปรเภทม้วน ราคา 1 ชั่วโมงต่อม้วน
VHS, VHS-C ,SVHS 100
Video8,HI8,Digital8 100
MiniDV 100
DV, DVCAM,DVCPRO 250
BETA CAM,BETASP 500
HDV 250

แปลงม้วนวีดีโอด้วยอุปกรณ์คุณภาพสูงและเกินมาตราฐานในราคา 100 บาท คุณภาพชัดตามต้นฉบับ

มาตราฐานการแปลงวีดีโอที่เราส่งมอบให้ลูกค้าและลูกค้าควรเลือกใช้ควรมีดังนี้

1. File ที่แปลงออกมาแล้วต้องเป็น progressive

2. ทางร้านจะต้องไม่ใช้เครื่อง dvd reccoder แบบ home use มาแปลงให้ลูกค้าเด็ดขาด

3. คุณภาพของแผ่นที่ใช้บันทึกงานให้ลูกค้าต้องมีคุณภาพสูง

4. ต้องตรงต่อเวลา

5. ต้องรับผิดชอบต่องานที่ทำให้ลูกค้าเมื่อแผ่นหรือ File ที่แปลงมีปัญหาต้องแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า

6.ยึดถือจรรยาบรรณไม่ copy หรือ เผยแผงานของลูกค้า

7. รักษาม้วนของลูกค้าเปรียบเหมื่อนยิ่งกว่าของตัวเอง

8. ไม่ทำผิดกฏหมาย

ทั้ง 8 ข้อเป็นสิ่งที่เราทำมาโดยตลอด

สนใจโทร 0633388895 เก๋
ไอดีไลน์ @vdotransfer

(ไอดีไลน์ข้างหน้ามี @ อย่าลืมใส่)